Klienti

AK Dom s.r.o
Bencont investments,s.r.o.
CBS Paris, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Delta E.S., a.s.
DOAS, a.s.
Doprastav a.s.
J&T, a.s.
Jadrove elektrarne Mochovce, a.s.
Jednota SD
Kalos, a.s.
Karimpol, a.s.
Kerametal, a.s.
Kmart Praha, a.s.
Lipový park, s.r.o
Magistrát hl. m. Bratislavy
Mall development, s.r.o
Malstav, s.r.o
Matep, s.r.o.
Mestský úrad Bratislava Nové mesto
Mestský úrad Bratislava Rača
Mestský úrad Bratislava Ružinov
Mestský úrad Pezinok
Mestský úrad Piešťany
Metrostav Slovensko, a.s.


Ministerstvo kultúry SR
Národná diaľničná spoločnoť, a.s.
Národné tenisové centrum
Novbyt SBD
PK Development, s.r.o
SKI Jasná, a.s.
Skoping Center Bratislava, s.r.o.
Slávia Agrofert a.s.
Slovenská elektrizačná a prenosováa sústava, a.s.
Slovenská poisťonňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Slovenský tenisový zväz
Stavdrust SBD
Stavebné bytové družstvo Bratislava II
Stavebné bytové družstvo Bratislava IV
Tchnopol, a.s.
TM Bratislava, a.s.
Transkontakt s.r.o
Treos, s.r.o.
Ústredné daňové riaditeľstvo
Vodostav, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
ZIPP Bratislava, s.r.o.
2JTI, s.r.o